Venjans AIK klubbstuga

Längd: 2,8 km elljusspår. sommartid terrängspår 5 och 10 km.

Område: Venjan. Karta Sverigeserien Topo50, blad 74 och 81.

Start-mål: Elljusspåret 2,8 km startar vid Klubbstugan vid Tennängsvägen. Sommartid utgår ett 5 km och ett 10 km spår från stugan.

Märkning: Följ elljusstolparna. Sommartid 5 km grön och 10 km gul märkning.

Svårighet: Lätt

Terräng: Småkuperad

Elljusspåret startar vid klubbstugan vid Tennängsvägen. Öppet alla dagar 10.00 - 21.30. Dusch 5 kr. Bastu 5x10 kr/2,5 tim. Vallabod finns.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.