Venjansjön

Område: Venjan

Start-mål: Iläggsplatser finns runt sjön, t ex Järpesbo och vid Venjans camping

Svårighet: Lätt

Venjansjön är ett bra besöksmål för vana paddlare. Även för andra med guide. Ett förslag till mål för paddlingen är Sandön. Fina badmöjligheter. Platsen för ett gammalt glasbruk som startade 1798 - som sedermera 1808 flyttade till Johannisholm, men råmaterialet togs från Sandön.
I Venjansjön finns ytterligare ett antal öar att besöka och paddla runt.
Kanotuthyrarna på Vanåvägen 43 i Venjan ger mer information, tel: 0250-620 00. Eller på Facebook “Kanot i Venjan”.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.