Vikaturen

Längd: 7,5, 15,5 eller 14 km

Område: Vika - Amberg

Start-mål: Svale idrottsplats

Märkning: Märkt vid platser för val av längd på turen.

Svårighet: Lätt

Terräng: Blandat underlag, skogsväg, grusväg, stigar, järnvägbank.

En fin omväxlande runda. Möjligheter till tre längder på turen. Start vid Svale idrottsplats - ner mot järnvägen i Stenis - följ Gamla Sudibynsvägen till höger - järnvägen några hundra meter -  Tjärnmyrsvägen till höger. Därefter stig till höger, märkt Löpstig. Följ stigar och vägar efter valfri längd som är markerad vid vägvalsplatser. Ni kommer ut på Ambergsvägen som ni tar höger åter ner till Svale idrottsplats, vilken längd på turen ni än väljer. Stigpartierna väl underhållna och med bra fast underlag. Torrskodd är det som gäller.
Vikaturen är ett arbetsnamn så länge. Mountainbike passar bäst på de två kortare turerna. Men en van cyklist klarar även den längre på 14 km.

Länkar

Kartor

Vikaturen

En lite "manuell" karta. Bättre kommer.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.