Vildmarksturen (arbetsnamn)

Längd: 13 km

Område: Våmhuskölens och Norra Mora Vildmarks naturreservat.

Start-mål: Vid skylten 692 meter över havet utmed väg 1029 mellan Älvdalen och Ulvsjö.

Märkning: Orange markering på träd och stolpar, skyltar.

Svårighet: Medel

Terräng: Nästan fjällterräng. Småkuperat med några större stigningar. Mjuk terräng, leden röjd och bra markerad mestadels.

Leden går så länge under namnet Vildmarksturen. Leden är nymärkt till stor del och namn är inte bestämt. Leden ligger inom naturreservaten Våmhuskölen och Norra Mora Vildmark. Reservaten sköts av Länsstyrelsen Dalarna. De märker och underhåller lederna däruppe i norra Mora.
Vid startplatsen 692 m.ö.h. utgår även turer till Malmborgskojan - Grenkojan -  Skuråsen. Likaså till Oradtjärnbodarna som delvis samgår med denna led.
Denna nya led samgår med den till Skuråsen de första 4,5 km. Sedan viker den av till höger mot Kättingåsen. Därefter kommer Södra Oradtjärnberget och Oradjärnsbodarna. Turen avslutas med Norra Oradtjärnberget och de sista kilometrarna vilsamma till starten.
Leden är nymarkerad och det fattas någon skylt därute. Avtaget mot Kättingåsen ska skyltas och vid Oradtjärnbodarna ska markeringen förbättras genom fäbodarna. Man går rakt fram där man kommer in i fäbodarna. Därefter kommer bättre markering åter. Det kan ändå påpekas att stigen fram till vägen upp till masten på N Oradtjärnberget ska kompletteras med markeringar. Från “Mastvägen” till “mål” är allt helt perfekt.
Den här turen är rätt tuff såtillvida att den är ganska lång och går i rätt sugande terräng. Stigningarna är inte svåra, inte heller promenaden utför. Viss vandringsvana rekommenderas ändå.

Länkar

Kartor

Vildmarksturen (arbetsnamn)

Turkarta. Vandring medsols. Obs skylt fattas efter 4,5 km upp mot Kättingåsen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.