Vinäsgraven

Område: Mora - Vinäs, terrängkarta 655, Mora

Start-mål: Reservatet ligger 4 km söder om Mora och sträcker sig från Siljan upp genom Vinäs by fram till riksväg 45.

Märkning: Vit markering för reservatet

Svårighet: Lätt

Terräng: Lättvandrade sandstigar

Graven är en stor ravin i Mora flygsandfält, mellan 75 - 100 m bred. Till skillnad från flygsandfältet växer här lövträd på den fuktiga botten.
Det går en strövstig från en parkering vid den övre vägen i Vinäs längs med ravinen. Man kan även starta innanför fabriksområdet vid WIBE
Ett centralt naturreservat med rikt fågelliv på våren, koltrasten garanteras. Nattskärran hörs även den ibland. Lungt område och lagom promenad.

Länkar

Kartor

Vinäsgraven

Översiktskarta Vinäsgraven

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.