Logotype

Norrgårdssälen

Område: Venjan

Norrgårdssälen är en av de största fäbodarna i Venjan. Fäboden består av en stor byggnadsklunga och två mindre på ett flackt område i en sydsluttning. Mitt i området finns en majstång. De flesta byggnaderna är i gott skick, en del rödfärgade. Gammalt och nytt blandas med bra resultat och en del gårdar omges av en gärdsgård. I fäboden finns en “liktall”, se sevärdheter. Odlingsrösen och murar finns runtom i vallen.

Historik

Norrgårdssälen är en av Venjans äldsta fäbodar. En s.k. hemfäbod. Fram till mitten av 1600-talet hade prästfamiljen sin fäbodgård i Norrgårdssälen. Vallen kallades tidigare Skinnarsälen och anlades troligen av en skinnskräddare. Vid fäbodinventeringen 1663 fans 17 delägare i Norrgårdssälen. Liktallen är speciell och sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja. Fäboden är värderad som lokalt intresse A i boken Kulturmiljöer i Mora från 1991. I boken finns restriktioner att ta hänsyn till vid utbyggnader m.m.

Sevärdheter

Ibland är det djurhållning sommartid. Nordväst i fäboden har man fin utsikt mot Transtrandsfjällen.På en gårdsplan i den västra byggnadsklungan finns en liktall under ett spånklätt tak. Denna tall (fornlämningsnummer 106, Venjans socken i riksantikvarieämbetets fornminnesinventering) är nersågad och flyttad från sin tidigare plats, vid en stig öster om fäboden. På en skylt vid tallen står texten:
“LIKTALL från Norrgårdsälsfäbodar. De som i äldre tider hade avlidit i skogen eller på fäboden klövjades på hästryggen till sockenkyrkan för att begravas. I närheten av “Bjorwasslä” stod då en stor tall. När man passerade denna, brukade man - stående på hästryggen - spika fast en så kallad liksticka i tallen med den avlidnes namninitialer, datum och årtal. Vi kan här räkna till 58 spikar.” Sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja, även flera fångstgropar. I Norrgårdssälen hade man tidigare en gemensam eldgrop där elden hölls vid liv.
Det finns inga vandringsleder genom fäboden, men en cykeltur från “centrum” av N Venjan till Norrgårdssälen och vidare till Matsäl över skogen kan rekommenderas. Två fina fäbodbesök.

Vägbeskrivning

Från Norra Venjan, ca 55 km från Mora åker du mot Tennäng. Efter ca 5 km är det skyltat Norrgårdssälen 5, ca.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Norrgårdssälen

Gamla fägatan.

Norrgårdssälen

Stall m.m.

Norrgårdssälen

Liktallen, numera mitt i fäboden.

Norrgårdssälen

Beskrivning Liktallen.

Norrgårdssälen

Ser ni fågeln?

Norrgårdssälen

Söderut

Norrgårdssälen

Fikaplats, åk genom fäboden.

Norrgårdssälen

Fina stugan.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: