Logotype

Alpint

Alpint

Vi har två alpina anläggningar i Mora. Gesunda - mer komplett anläggning med boende, mat mm. Gopshus - lite "familjekaraktär" över backen. Bra anläggningar  inom rimligt avstånd från Mälardalen. Bra alternativ till Sälen och Idre. I Siljansområdet finns ytterligare alpina anläggningar att växla mellan.

Länkar

Namn Område
Gesundaberget Gesunda, 17 km från Mora
Gopshusbacken Gopshus 20 km från Mora