Logotype
Namn Område
Alderängarna, grillplats/slogbod Alderängarna
Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats Axi fäbod, vid Ryssån
Eldris, slogbod/grillplats. Vid vasaloppskontrollen. Eldris fäbod vid vasaloppskontrollen.
Gopshus -  6 markerade stigar/vandringsleder Gopshus
Hemulsjö - slogbod/grillplats Hemulsjö, karta Topo 50, Mora blad 82
Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod. Hemusområdet
Läde, grillplats/slogbod Läde intill Vasaloppsarenan
Selja, grillplats vid badet. Selja, vid Österdalälven
Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats. Äjsjön vid Siljansfors
Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen. Gopshusberget
Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod. Södra Selbäck/Bossån
Åmåsängsbadet i Mora - grillplats med bänkar. Åmåsängsbadet i Mora Kommunal
Ätjärn, grillplatser och fikabord. Ätjärn - Våmhus