Logotype
Namn Område
Grillplats och slogbod vid Hemulån, Spången/Storspårsbron Hemusområdet
Grillplats Selja Selja, vid Österdalälven
Slogbod/grillplats i Södra Selbäck Södra Selbäck/Bossån
Ätjärn, grillplatser och fikabord. Ätjärn - Våmhus