Logotype

Naturreservat

Naturreservat

I kommunen finns 34 naturreservat av helt olika karaktär och storlek. Allt från Sandholmen, 3 ha i Siljan, till Norra Mora Vildmark, 14 000 ha fem mil norr om Mora. Vi har på Mora Outdoor valt ut vissa, men studera gärna länsstyrelsen Dalarnas beskrivning av reservaten. Vi har en hel del smultronställen inom kommunen. Senaste tillskottet är reservatet Firiberg väster om Gopshus som bildades 2018.  På länsstyrelsens webbplats finns bra beskrivningar av alla Moras naturreservat. Sök på Mora Naturreservat och ni får se 29 st.

Länkar

Namn Område
Alderängarna och Salunäbb Mora - Östnor, terrängkartra 655 Mora
Alderängsrundan 7,5 eller 8,5 km Alderängarna, norr om Mora, karta Sverigeserien -- Topo50, Mora blad 82
Anjosvarden 6 km t.o.r Norra Mora kommun, Norr Älvdalen, terrängkarta 662, Älvho
Djustjärnsmyrarna Mellan Mora och Venjan. Karta Sverigeserien Topo50, blad 82 Mora.
Hemus naturreservat Mora, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.
Hykjeberg 2 km t.o.r. Nordost Älvdalen, karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora
Koppången Orsa Orsa kommun. karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora.
Lybergsgnupen 5 km t.o.r. Venjan, karta Sverigeserien Topo50, blad 74
Naturreservatet Filiberg Västra Mora/Gopshus. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.
Norra Mora Vildmark Ulvsjöområdet, terrängkarta 661 Trängslet och 662 Älvho
Näcksjövarden Norr om Våmhus och Orsa
Pilkalampinoppi och Stora Korpimäki med berget Korpmägg i Ljusdals kommun, 400 m Ljusdals kommun. Karta Sverigeserien -Topo50, blad 87
Rädåns naturreservat 8 km nordost Våmhus. Karta Sverigeserien- Topo50, blad 82 Mora.
Rödbergets brandtorn och naturreservat i Älvdalen Älvdalens skjutfält
Säxberg/Trollkyrkan Mora Västra, karta: Sverigeserien - Topo50, blad 74
Söderberget, utsiktstur Hökberg/Gopshus
Tramsgrav Norra Mora, i norrsluttningen mot Dyverdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.
Vasaloppsarenan Sälen - Mora
Vildmarksriket I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand. Se kartor på länk till Länsstyrelsen Dalarna. Sverigeserien Topo50 blad74
Vildmarksturen (arbetsnamn) Våmhuskölens och Norra Mora Vildmarks naturreservat.
Vinäsgraven Mora - Vinäs, terrängkarta 655, Mora