Logotype

Djustjärnsmyrarna

Område: Mellan Mora och Venjan. Karta Sverigeserien Topo50, blad 82 Mora.

Märkning: Se länsstyrelsens karta

Reservatet ligger mellan Mora och Venjan. Se länsstyrelsens karta via länken. Det går skogsbilvägar mot området från Hemulsjö och från Krångdalsvägen mot Venjan.
Reservatet har våtmarker i norr. I de södra delarna finns spår av bränder och rester av träd, ca 15 år gamla. Många sällsynta arter av mossor och lavar finns. Ett björnide finns även inom området.

Länkar

Foto: Fredrik Enoksson Länsstyrelsen DalarnaBilder

Djustjärnsmyrarna

Tjärn i myrarna-

Djustjärnsmyrarna

Finskog

Djustjärnsmyrarna

Tjärn

Djustjärnsmyrarna

Djustjärnsmyrarna

Bäverspår

Djustjärnsmyrarna

Rara örter och lavar

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: