Logotype

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Längd: 5 km tur och retur

Område: Venjan, karta Sverigeserien Topo50, blad 74

Start-mål: Åk mot Lima, sväng vänster efter ca 11 km när ni passerat OG-strömmen. Efter 5-6 km passeras fäboden Hisäl. Åk vidare och ta av mot Öjs-Lybergets fäbodar. Där finns parkering och skyltad led. Ca 24 km från Venjan.

Märkning: Orange

Terräng: Några branter ska passeras och kängor/stövlar rekommenderas

Lybergsgnupen tillhör övre dalasandstensområdet och är det sydligaste berget som täcks av särnadiabas. Det är diabasens höga pH-värde och vittringsbenägenhet som gör den så attraktiv för växtligheten.Lybergsgnupen domineras av en brant granskogsklädd östsluttning och en myrlänt platå som i huvudsak avvattnas söderut med två bäckraviner. Platån hyser granskog av fjällskogskaraktär, medan bäckravinerna i söder innehåller frodig granskog av blåbärs-, ört- och ormbunktyp.
Östsluttningens granskog utgör sannolikt en skogsbrandrefugie. Frånvaron av brandpåverkan under lång tid, goda näringsförhållanden samt skog av urskogskaraktär har sammantaget gett upphov till unika ekologiska förhållanden vilket gjort det möjligt för en mångfald av arter att uppträda tillsammans. Det visas bland annat av förekomsten av långskägg och den för landet nyfunna storporig brandticka. Allt detta toppas med en vidunderlig utsikt.

Länkar

Foto: Owe Hållmarker, Länsstyrelsen Dalarnas webbplatsBilder

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Utsikt från Lybergsgnupen

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Överväxt kärlväxt, Hässleklocka

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Urskog

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Blixtnedslag eller vad på toppen

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Tjärn på 560 m höjd

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Några spänger på vägen

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Utsikt österut från 670 m höjd

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Belöningen, fika och utsikt

Kartor

Lybergsgnupen 5 km t.o.r.

Karta över Lybergsgnupens naturreservat i Venjan

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: