Logotype

Norrgårdssälen

Område: Venjan, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 81.

Norrgårdssälen är en av de största fäbodarna i Venjan. Fäboden består av en stor byggnadsklunga och två mindre på ett flackt område i en sydsluttning. Mitt i området finns en majstång. De flesta byggnaderna är i gott skick, en del rödfärgade. Gammalt och nytt blandas med bra resultat och en del gårdar omges av en gärdsgård. I fäboden finns en “liktall”, se sevärdheter. Odlingsrösen och murar finns runtom i vallen.

Historik

Norrgårdssälen är en av Venjans äldsta fäbodar. En s.k. hemfäbod. Fram till mitten av 1600-talet hade prästfamiljen sin fäbodgård i Norrgårdssälen. Vallen kallades tidigare Skinnarsälen och anlades troligen av en skinnskräddare. Vid fäbodinventeringen 1663 fans 17 delägare i Norrgårdssälen. Liktallen är speciell och sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja. Fäboden är värderad som lokalt intresse A i boken Kulturmiljöer i Mora från 1991. I boken finns restriktioner att ta hänsyn till vid utbyggnader m.m.

Sevärdheter

Ibland är det djurhållning sommartid. Nordväst i fäboden har man fin utsikt mot Transtrandsfjällen.På en gårdsplan i den västra byggnadsklungan finns en liktall under ett spånklätt tak. Denna tall (fornlämningsnummer 106, Venjans socken i riksantikvarieämbetets fornminnesinventering) är nersågad och flyttad från sin tidigare plats, vid en stig öster om fäboden. På en skylt vid tallen står texten:
“LIKTALL från Norrgårdsälsfäbodar. De som i äldre tider hade avlidit i skogen eller på fäboden klövjades på hästryggen till sockenkyrkan för att begravas. I närheten av “Bjorwasslä” stod då en stor tall. När man passerade denna, brukade man - stående på hästryggen - spika fast en så kallad liksticka i tallen med den avlidnes namninitialer, datum och årtal. Vi kan här räkna till 58 spikar.” Sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja, även flera fångstgropar. I Norrgårdssälen hade man tidigare en gemensam eldgrop där elden hölls vid liv.
Det finns inga vandringsleder genom fäboden, men en cykeltur från “centrum” av N Venjan till Norrgårdssälen och vidare till Matsäl över skogen kan rekommenderas. Två fina fäbodbesök.

Vägbeskrivning

Från Norra Venjan, ca 55 km från Mora åker du mot Tennäng. Efter ca 5 km är det skyltat Norrgårdssälen 5, ca.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Norrgårdssälen

Gamla fägatan.

Norrgårdssälen

Stall m.m.

Norrgårdssälen

Liktallen, numera mitt i fäboden.

Norrgårdssälen

Beskrivning Liktallen.

Norrgårdssälen

Ser ni fågeln?

Norrgårdssälen

Söderut

Norrgårdssälen

Fikaplats, åk genom fäboden.

Norrgårdssälen

Fina stugan.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: