Logotype

Vildmarksriket

Område: I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand. Se kartor på länk till Länsstyrelsen Dalarna. Sverigeserien Topo50 blad74

Vildmarksriket ligger väster om sjön Siljan, i skogarna där Vansbro, Mora och Leksands kommuner möts. Det är ett ca 50 000 ha stort utsnitt av landskapet, och består till största delen av skog, sjöar och våtmarker. Inom området är skogsbruk den dominerande markanvändningen.
Området har uppmärksammats för att det finns relativt mycket äldre skog där, och för att dessa skogar är hemvist åt många ovanliga arter. År 2010 publicerade de tre kommunerna en genensam rapport (Vildmarksriket, Kirppu & Oldhammer) som handlar om områdets naturvärden. Olika ideella naturvårdsinriktade föreningar har också bidragit med sitt engagemang i området. Skogen i Vildmarksriket ägs till största delen av Bergvik Skog AB, men det finns också en betydande del av skogen som ägs av privata skogsägare.
Vildmarksriket i Dalarna har blivit utsedd till Svensk Pärla genom en ny utmärkelse från Världsnaturfonden. Det är Världsnaturfonden, WWF, som har bett allmänheten föreslå sina favoritplatser i naturen. Det handlar om naturområden som saknar, eller behöver bättre, skydd.
Kartor och mer information på länken till Länsstyrelsen Dalarna.

Länkar

Foto: Bilder från Länsstyrelsen Dalarnas webbplatsBilder

Vildmarksriket

Skogsparti i Vildmarksriket

Vildmarksriket

Typiskt skogsparti i området

Vildmarksriket

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: