Logotype

Om Mora Outdoor

Mora Outdoor visar de möjligheter till friluftsliv som finns i Mora. Friluftsliv, motion och idrott är profilområden för Mora som vi nu lyfter fram på kommunens webbplats. Vi har i Mora utomordentliga möjligheter till naturupplevelser och uteliv som vi gärna delar med oss av till besökare och Morabor.

Vandrings- och cykelturer presenteras för att inspirera till aktiviteter. Skidspår och löprundor i Mora är redan väl besökta, kända och av så hög standard att de bör användas än mer. Våra naturreservat är dolda resurser som vi tror kan bli stora framtida besöksmål.

I Siljansbygden finns fler större och mer kända leder. Siljansleden finns för både vandring och cykling, precis som Vasaloppsarenan där också skidåkarna har sin naturliga hemvist. Dessa två leder presenteras mer ingående på egna webbplatser medan Mora Outdoor kompletterar med kortare och mer okända turförslag.

Många av löpturerna/vandringslederna är röjda och markerade på privat initiativ. En hel del av dem utgör IFK Moras och idrottsgymnasiernas träningsrundor, väl märkta och omväxlande. Turerna följer till allra största delen befintliga stigar och grusvägar. Turförslagen för cykling är ofta inte markerade, men med vår printbara karta blir det inga problem att hitta runt. De flesta cykelturerna startar i centrala Mora.

Översiktskartan på Mora Outdoor visar vandrings- och löpturer, naturreservat samt en del cyklingsalternativ.

Alla aktiviteter på de presenterade spåren/lederna sker naturligtvis under eget ansvar. De olika lederna röjs och underhålls av både kommunen, föreningar och privata aktörer och garantier lämnas inte för perfekta spår och leder. Men vi kommer självklart inte att rekommendera turer/leder i portalen där underhållet är eftersatt. Information om skidavgifter mm finns på kommunens webbplats och vid Skidstadion. Spårinformation kommer att länkas till portalen.

Vi tar tacksamt mot er bedömning av turerna, betygsättning och kommentarer. Vi vill hela tiden utveckla portalen och ser det här som en början på en mer komplett redovisning av friluftsmöjligheterna i Mora. Fiske, kajakturer, ridleder, orienteringskartor m.m är sådant som finns med i planerna för den fortsatta utvecklingen.

Om du har förslag på nya turer/leder eller andra områden för Mora Outdoor, kontakta owe.hallmarker@gmail.com eller lasse.ericsson@mora.se.

Mora kommun har copyright på fotografierna i portalen där inte annan fotograf anges.