Logotype

Bleckets fäbodar

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Nedre och övre Bleckets fäbodar tillhör Våmhus. Nedre Blecket är en tät klunga byggnader som ligger på en platå i sluttningen av Nedre Blecksberget. Hus, bodar, härbren och lador står tätt och oregelbundet utan skiljande gärdsgårdar. Den större delen av byggnaderna på Nedre Blecket är ofärgade, något mer färgat i Övre blecket.
En stig, knappt synbar, mellan fäbodarna binder dem samman.

Historik

Under 1800-talet hörde övre och nedre Blecket ihop och fäbodstället kallades för blecket. De två bebyggelseområdena utgjorde då Bleckets fäbodar. Numera skilda åt. Tidigare bands de två fäbodarna samman med åkermark. Övre österut och högre upp än Nedre blecket. Vid fäbodinventeringen 1663, då fäboden benämndes Bliccke, fanns 14 delägare. Nedre Blecket karaktäriseras av bebyggelsens speciella gruppering. Miljön är särpräglad med kontinuitet från 1800-talet. Tät men oregelbunden fäbodvall utan vägar eller gärdsgårdar som skiljer gårdarna åt. I boken Kulturmiljöer i Mora värderas N blecket som lokalt intresse A med därmed följande rekommendationer om utbyggnad, förtätning, struktur m.m. Namnet kommer från bleck, blik, som står för kalt höjdparti enligt Bror Linde´ns bok om bebyggelsenamn i Mora.

Sevärdheter

Många fina gamla hus, främst i Nedre blecket. Färre hus i övre Blecket men fina vyer över bergen och många fina odlingsrösen. Väl värt ett besök med fikakorgen. Besök i tystnaden. Se bilder. Ingen led passerar fäbodarna men en tur på mountainbiken i området rekommenderas. Fina grusvägar med i princip obefintlig trafik.

Vägbeskrivning

Åk genom byn Våmhus i Mora och vidare mot Älvdalen via Kanonvägen. När du passerat Heden, sista byn i Våmhus, har du ca 5-6 km kvar till en avtagsväg till höger vid Kölbron. Där står det skyltat bl.a. Bösjön. 8-9 km efter den vägen ser du skylt Blecket till höger. Med karta eller mobilapp går det bra. En väg går till Nedre Blecket och en annan till Övre.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Bleckets fäbodar

Nedre Blecket från rastplatsen, slogbod.

Bleckets fäbodar

Fina gamla byggnader. Nedre blecket.

Bleckets fäbodar

Majstången i Nedre blecket.

Bleckets fäbodar

Gamla fägatan, Nedre Blecket.

Bleckets fäbodar

Fin höst i Övre Blecket.

Bleckets fäbodar

Fina omålade hus i Övre Blecket.

Bleckets fäbodar

Mycket slit förr.

Bleckets fäbodar

Vackert i övre Blecket.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: