Logotype

Bönsaberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Bönsabergs/Bjönsabergs fäbodar tillhör Våmhus. Bönsabergs fäbodar ligger mellan det nästan 500 m höga Bjönsberget i sydost och Skräddarberget i nordväst. Fäbodarna består av två vallarNedre och Övre Bönsaberg. Nedre Bönsaberg har mer ursprunglig karaktär medan övre mer har förändrats mot fritidsbebyggelse.

Historik

Bebyggelsen är främst från 1700- och 1800-talen. Vid fäbodinventeringen 1663 hade “Bönsarbärgiett” fem delägare. Namnet kommer troligen från Björnsarv-, med betydelsen Björns arvingar. Idag kallas fäbodarna Bönsaberg eller Bjönsaberg. Lokalbefolkningen föredrar Bönsaberg. Nedre Bönsaberg är ett stort tätbebyggt fäbodställe i en dalgång mellan bergen. Här finns mer öppna områden än i Övre. Större delen av bebyggelsen i Nedre är ofärgad. Taken är till lika stora delar plåt och tegel. Några bygnader har spåntaket kvar. I Övre ligger ett fåtal byggnader kvar på sina gamla lokaliseringsr sedan storskiftet. Genom fäbodaarna går en liten bäck. Här fanns det på 1940-talet flera små mjölkhus, där man hängde mjölkspannarna rakt ner i det kalla vattnet. Fäbodarna utgör område av riksintresse för Kulturmiljövården enligt beslut 1987-11-05 av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen ska ha ett ord i med när ombyggnader och förflyttningar av hus ska äga rum.

Sevärdheter

Många gamla fina byggnader, främst i Nedre. Rester finns av fägator, fästigar och gärdsgårdar. I Övre är det en fin utsikt över bergen och landskapet. Orsasjön skymtar. I nedre finns en extra stor gammal gran. Hugo Alvén lär ha sagt, “Vill ni se det mest svenska och det mest musikaliska landskapet i vårt land ska ni gå till Bönsaberg i Våmhus”.
I området finns gott om fäbodar och fina grusvägar, småkuperat. Att ha MTB med och göra turer runt till fäbodarna kan rekommenderas. T.ex till Ryfsäl, Vasselnäs och Nybolet. Det går en markerad vandringsled mellan Nedre Bönsaberg och Indnäs, ca 7 km. Siljansleden passerar genom Indnäs fäbod på sin väg till/från Fryksås.

Vägbeskrivning

Åk till och genom Våmhus långsträckta by. När du passerat Heden kör du ca 5 km till mot Älvdalen. Skylt till vänster, Bönsaberg 3 km. Då kommer man först till Nedre, kör vidare 500 m och du når Övre Bönsaberg.

Aktiviteter i närheten

Bilder

Bönsaberg

Fåren i Nedre Bönsaberg.

Bönsaberg

Fina fäbodgatan.

Bönsaberg

Fäboden på hösten.

Bönsaberg

Gamla fäbodvallen.

Bönsaberg

Gammalt hus, solbränd stock.

Bönsaberg

Vy från Övre Bönsaberg.

Bönsaberg

Fina fäboden.

Bönsaberg

Brunnsstången

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: