Logotype

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Längd: 8 km

Område: Venjan, Mora Västra

Start-mål: Vid Grundsjön utmed Studentvägen eller vid Långsisdammen intill Ryssån, Axi-Hållindanvägen.

Märkning: Orange

Terräng: Småkuperad, omväxlande

Det här är ett parti av en riktigt gammal färdväg mellan Mora och Venjan. Den omnämns i gamla böcker av “resande” och finns med på kartor från 1600-talet. Första förbindelsen mellan Mora och Venjan med stor säkerhet. Kanske inte exakt i alla stycken men väldigt nära. Leden är till stora delar i ursprungligt skick, kanske 80%. Första delen av färdvägen från Venjan till Grundsjön, 9 km, är markerad sedan tidigare, orange. Den finns presenterad på sidan, “Färdväg Venjan - Grundsjön”. Slå ihop turerna och du har en vandring i en riktning på 17 km.

Historik

Kanske Moras bäst bevarade och äldsta s.k. färdväg. Stora delar intakt från urminnes tider, 5-700 år sedan kanske. Denna delen av leden ska dokumenteras av arkeolog och blir till stor del säkert klassad som fornlämning.

Sevärdheter

Man kan inte säga att leden är full av sevärdheter, men full av historia. Tankarna går lätt till gamla tider när man ser de fina s.k. hålvägarna m.m.

Vägbeskrivning

För start vid Grundsjön/Studentvägen åker ni Studentvägen från Mora - S Selbäck ca 30 km. Leden är skyltat vid vägen strax intill Grundsjön. Syns bra från vägen. Vill ni starta vid Långsisdammen så åk via Vika mot Amberg - Axi och sakta ner när ni åker över bron över Ryssån. Knappa 30 km från Mora. Ni är då vid Långsisdammen och starten är efter bron till höger. Från Venjanshållet åker ni upp från Venjansvägen mot Hållindan vid Järpesbo.  Åk förbi Hållindan ca 5 km. Ni når bron över Ryssån och stannar strax före bron. Skylt syns in till vänster. P-platser finns på bägge ställena.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Kängor på fötterna är bra, två små myrar ska passeras. I ojämn terräng har ni även bättre stöd för fötterna.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Fin s.k. hålväg på färdleden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Parti utmed leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Röjningsjobb på den igenväxta leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Välmärkt och skyltad led numera.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Rekognosering av leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Tydlig hålväg.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Den sista fina åsen mot Ryssån/Axivägen.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Kavelbro utmed leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Karta från 1676 där färdvägen framgår tydligt.

Kartor

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Ny karta över färdvägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: