Logotype

Naturreservatet Filiberg

Längd: Vandringsleden 3,2 km

Område: Västra Mora/Gopshus. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Märkning: Orange markering

Terräng: Naturskog, myrkant på återvägen.

Filiberg, nytt naturreservat, är en stor naturskog väster om Gopshus i Mora kommun. Området består dels av en sluttning med skog uppkommen efter en brand för omkring 150 år sedan, dels av sjöar och våtmarker nedanför berget. Vill du upptäcka nästan orörd natur, en skog som minner om gamla tiders urskogar - då är det hit du ska åka!
Gamla träd på hög och låg nivå
​Filibergets topp når 543 meter över havet, och på denna nivå är skogen karg och präglad av höjdläget. I sluttningen mot söder är skogen mer växtlig. Tall är det trädslag som är vanligast här, men i svackor och längs bäckdråg finns stråk med högvuxen granskog. Träden är omkring 120-140 år men äldre individer finns spridda i skogen.
I det 572 ha stora reservatet finns en markerad vandringsled på 3,2 km.

Historik

Se länsstyrelsens länk.

Sevärdheter

Gammal naturskog. Uppväxt efter en brand för ca 150 år sedan. Återvägen intill en myr och sjö.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen till Gopshus. Ta vänster upp genom byn och rakt fram på grusvägen till Fagerås. Ca 2 km bortom Fagerås på samma väg kommer ni till ett bord vid en sjö. Markerat och väl synligt. Startplats för vandringen.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Naturreservatet Filiberg

Startplatsen vid vägen.

Naturreservatet Filiberg

Reservatsbeskrivning

Naturreservatet Filiberg

Start på turen, uppför åsen.

Naturreservatet Filiberg

Orörd skog.

Naturreservatet Filiberg

Brandminnen, 150 år gamla.

Naturreservatet Filiberg

Orkidé

Naturreservatet Filiberg

Grundsjön passeras.

Naturreservatet Filiberg

Vackra detaljer i skogen.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: