Logotype

Gruvan

Område: Mora Västra, utmed väg E 45. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Gruvan, även kallad Gruvorna är numera en fin fäbod med många fina fritidshus, blandad med en del äldre bebyggelse. Ligger i kuperad terräng med Lindån och Gruvån rinnande genom fäboden. Fäboden tillhör Vika och Utmeland i Mora. Numera finns 3-4 permanentbodende familjer i fäboden.

Historik

Namnets ursprung är dialektalt Grova = urgrävning, fördjupning. Strax ovanför fäbodstället finns en urgrävning i mjälmark som genomrinns av Grovån. Gruvan hade 1663 nio delägare, sex från Vika och tre från Utmeland. Fäboden användes i kombination med den närbelägna fäboden Stickosäl. 1845 fanns i Gruvan 146 kor, 444 får och 77 getter.  Under åren 1920 - 1940 bodde 7 familjer i Gruvan på somrarna. 1950 var sista året man buförde till fäboden (tog med kreatur från byn). Kl. 09.00 släpptes korna ut varje morgon och de var ute till kl. 16.00 - 17.00. Två gäskullor följde med korna hela dagen. Gärdsgårdarna var i dåligt skick och järnvägen gick alldeles bredvid, så det gällde att hålla uppsikt över korna. Det var bra jord i Gruvan och det odlades både råg, korn, havre och potatis. Säden blev tidigt klar så den skars innan man buförde tillbaka till byn. I fäboden fanns tidigare ett hus som kallades “Krojen”. Det var ett färdstall vid vägen som nu är borta. 1930-31 byggdes landsvägen på södra sidan om Sjön Jugan. Den första bussen började gå 1928. Den gick efter gamla landsvägen och kallades Långskorpan. Den hade dörrar vid varje sittplats.
Historiken sammanställd av Mora Hembygdslag 1993.

Sevärdheter

Gå runt och titta på gamla och nyare byggnader. I “Centrum” finns en gammal telefonkiosk som hade en ringklocka på utsidan. Den som svarade fick meddela den anropade. Kiosken finns kvar. Se bilder. Om du tar med mountainbikden med bilen kan du göra flera fina turer. Varför inte en runda runt sjön Jugan eller bort till fäboden Lindorna. Det finns även fina grusvägar österut mot Solleröskaogen.

Vägbeskrivning

Åk väg E45 från Mora. Passera Siljansfors och vid ändan av sjön Jugan, några km bortom Siljansfors, ta vänster. Ej skyltat. Däremot skyltat till höger Naturreservat. Åk några hundra meter vänster på grusvägen och du är strax i Gruvan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Gruvan

Fina gamla byggnader.

Gruvan

Lite nyare modell på huset.

Gruvan

Gamla telefonkiosken.

Gruvan

Liten fin stuga med hästtillbehör.

Gruvan

Väl underhållna hus i fäboden.

Gruvan

Gammalt och nytt.

Gruvan

Fin stuga med Dalaflagga.

Gruvan

Historik, Mora Hembygdslag.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: