Logotype

Indnäs

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Indnäs fäbodar är en relativt tät bebyggelsegrupp som ligger högt i en västsluttning vid Indnäsberget. Från den högsta punkten har man en vacker utsikt över det omgivande landskapet. Här finns rester av gamla fägator. Byggnaderna är genomgående ofärgade. Bygnadsbeståndet är mycket enhetligt och från den norra delen av vallen går en fäbodstig upp över berget.
Indnäs är klassad i den högsta lokala klassen, A, av kommunen och Dalarnas Museum. Siljansleden passerar fäboden. Den kommer från Hökberg/Kansbol på sin väg till Näsberg och vidare mot Fryksås. Det går även en markerad led till Bönsabergs fäbod, ca 5 km.

Historik

Indnäs var det största och viktigaste fäbodstället för Indors by. Indnäs var hemfäbodar och under försommaren tillbringade Indorborna en månad här fram till midsommar. Sedan begav man sig till Trullgravs fäbodar. Efter sju veckor var man tillbaka i Indnäs igen och stannade fram till Mora marknad i oktober. Efter storskiftet hade alla i Indor en del i fäbodstället. Nytjanderätten delades mellan folket i byarna Indor, Limbäck och Höjen. Fäbodstället benämndes 1634 Hindernääs och vid fäbodinventeringen 1663 Indernäse. vid den tiden hade Indnäs sex delägare. Namnet syftar på Indsjöns biflöde Indan eller Indån. (Ur boken Kulturmiljöer i Mora kommun). I nämnda bok ges rekommendationer när det gäller utbyggnad, förtätning m.m.

Sevärdheter

De fina timmerbyggnaderna och resterna av de gamla fägatorna. På fäboden finns en slogbod för allmänheten, till fikapausen.

Vägbeskrivning

Ta vägen genom Våmhus mot Älvdalen. Ta vänster mot byn Indor, ca 1 km. Där går en grusväg upp mot Indnäs, Indnäsvägen. Efter ca 8 km når du Indnäs. Se kartan för aktivitetsbeskrivningar.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Indnäs

Indnäs vintertid.

Indnäs

Inne i fäboden.

Indnäs

Drönarbild Indnäs.

Indnäs

Drönarbild Indnäs.

Indnäs

Vandringsleden till Bönsaberg.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: