Logotype

Krångåsen

Område: Mellan Eldris och Läde. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En fäbod som ligger mellan Eldris och Läde fäbodar. Tillhör Selja och Öna byar. Krångåsen ligger på en liten höjd, där man tidigare hade utsikt ner mot Österdalälven. Fäboden består av tre bybildningar, Nirå Båckan, Upå Båckan och Selkallåsn. Fäboden kallades först Åsen. Krång kommer från gårdsnamnet Krång.

Historik

De första människorna som bodde i Krångåsen hade sina gårdar öster om Upå Båckan. Där finns gamla husgrunder. Folket Nirå Båckan kan ta vatten ur olika källor och bäckar. I fäboden intill bäcken togs stenen som användes som fundament till Vasastatyn. Anders Zorn var själv med vid hämtningen. Den fraktades ner till järnvägen och vidare ner till Mora med tåg. Önaborna fick dålig skörd hemmavid på grund av mager jordmån. Den var bättre i Åsen. 1571 hade Åsen en fast bebyggare. Fäboden tillhörde till att börja med Selja, Hemus, Kråkberg och Öna. Uppgifter ur boken Bebyggelsnamnen i Mora kommun av Bror Lindén. Fäboden var stor med vida täkter och ängar. Sammantaget fanns 4,5 km gärdesgård runt fäboden och myrar där intill. Kostnaden för gärdesgårdarna delades mellan bönderna i relation till ägandet. På 1840-talet fanns i Åsen en häst, 70 kor, 91 får och 76 getter. År 1917 fanns där 53 kor, 33 från Öna och 20 från Selja. Folk buförde dit ända in på 1940-talet.

Sevärdheter

Vandra runt i den vidsträckta fäboden med tre “byklasar”. Se de stora ängarna som nu växer/växt igen. Gamla och nyare hus i blandning. Föreställ er Zorn där med mannar som hämtar sockeln till hans omtalade staty av Gustav Vasa som invigdes 1904. Han nyttjade den nyanlagda järnvägen för transporten till Mora. Vasaloppsarenan passerar fäboden vid Selkallåsn. Lätt att ta en sväng upp till fäboden. Ta grusvägen till vänster före Läde. Från Morahållet.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen mot Gopshus. Knappa två km efter den branta Ulubergsbacken går en grusväg in till vänster. Följ den och Krångåsen dyker upp efter ca 500 m. Först når ni Nirå Båckan och sedan Upå Båckan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Krångåsen

Nirå Båckan

Krångåsen

Upå Båckan

Krångåsen

Selkallåsn

Krångåsen

Block som sockeln till Vasastatyn.

Krångåsen

Gammal grindstolpe.

Krångåsen

Gammal betestmark.

Krångåsen

Gammelstugan

Krångåsen

Fina gårdar.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: