Logotype

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Längd: 11,6 km

Total stigning: ca 700 m

Område: Södra Selbäck/Södra Garberg, karta: Sverigeserien Topo50, blad 82 och 74

Start-mål: Södra Selbäck/Södra Garberg

Märkning: Mörkblå målning på träd

Terräng: Väldigt blandad, fina stigar till i princip obanat. Hyggen, myrar, John Bauer - "urskog", grusväg

En annorlunda tur. Gammal buffringsväg för bönderna i “byn” Utmeland. Man gick från hemfäboden Södra Selbäck med kreaturen, ca 6 km utanför Mora, till långfäboden Södra Garberg för att utnyttja betesmarkerna där på 460 m över havet. Leden är 11,6 km. Stigen, buffringsvägen, fanns markerad på storskifteskartan 1840 och har alltså ännu äldre datum. Vandringen startar med en å-övergång, Bossån. Vid lågvatten går det bra, annars är det att ta av sig skorna om man inte är bra på att hoppa från sten till sten. Övergången ska förbättras. Terrängen är väldigt varierande. Från fina fasta stigar till obanad terräng och myrkanter.
Man kan på många håll skönja den urgamla stigen där folk vandrat med sina kreatur. Stigen är lagd på så fast mark som möjligt men vandringskängor eller stövlar rekommenderas. Kanske inte de finaste vyerna överallt, men en varierande promenad med olika skogstyper och historiens vingslag hörs. Ibland känns det som man går i en “urskog”. Vandringen tar minst 3 timmar och vid målet i Södra Garberg finns en övernattningsstuga. I Södra Garberg sammanfaller leden med Siljansleden som man med fördel går åter till Mora, 18 km, om man övernattar i S Garberg. Det går även bra att starta i Siljanfors och på Siljansleden och ta kulturstigen till Mora. Träden är märkta så att man hittar från bägge ändpunkterna. Den s k Bjarnerundan korsas två gånger. Den är ljusblå markerad - ta inte fel. Kulturvandringen har mörkblå markering.
Södra Garbergs gemensamhetsskog har med bidrag från Skogsstyrelsen ställt i ordning leden.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Vandringen kräver en mindre å-övergång, Bossån

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Fornminne, kalkungn efter gammalt kalkbruk

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Fina stigar på flera håll

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Vridutjärn passeras efter ca 5 km

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Siljan, Sollerön och Gesundaberget

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Rester från bränningar

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

John Bauerskog mot slutet av vandringen

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Framme i S Garberg, samtrafik med Siljansleden

Kulturvandring, S Selbäck - S Garberg 11,6 km

Bjarnerundan korsas två gånger. Ljusblå markering.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: