Logotype

Lintjärn runt 9,8 km

Längd: 9,8 km

Område: Östnor, Bonäs. Karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora

Start-mål: Riksväg 70 mot Älvdalen, ca 5 km från Mora, höger sida vid sandtag, se beskrivningen.

Märkning: Följ "Björka spåret" (vita streck) ca 3,5 km, därefter vita lågt placerade vita prickar fram till "Rågången", följ "Rågången (röda prickar) tillbaka mot Älvdalsvägen. OBS! Sista 200 m - ta höger och följ åter vita prickar till start/mål.

Terräng: Stigar och skogsbilvägar, kuperat i hedterräng som rundar Lintjärn. Från åsryggarna bjuds på fina vyer mot de blånande bergen

En tur i verkligt fin terräng. Sanddyner och tallhedar i huvudsak. Inga stövlar eller vandringskängor behövs. banan blir lite mer kuperad de sista kilometrarna, men inga långa svåra backar.
Ett par km före “mål” passeras naturreservatet Svinvallen. Kolla länk till Länsstyrelsen Dalarnas beskrivning av reservatet.
Start/Mål: RV 70 mot Älvdalen ca 5 km från Mora. Parkering vid sandtaget på höger sida strax innan kraftledningen korsar Älvdalsvägen (ca 200 m söder om norra infarten till Östnor). Se länk till skalbar karta nedan.

Länkar

Foto: Irene Haltiner, Owe HållmarkerBilder

Lintjärn runt 9,8 km

Följ vita prickar mot Rågången

Lintjärn runt 9,8 km

Svepande sanddyner

Lintjärn runt 9,8 km

Kanske Moras finaste terräng, bitvis

Lintjärn runt 9,8 km

Lintjärn i skymning

Lintjärn runt 9,8 km

Härlig terräng

Lintjärn runt 9,8 km

Svinvallens naturreservat passeras

Lintjärn runt 9,8 km

Lintjärn på Moramål, Lajtjenn

Lintjärn runt 9,8 km

Fikadags vid tjärnen

Film(er):

Naturreservatet Svinvallen passeras

Lintjärn i november, efter ca 5 km

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: