Logotype

Matsäl

Område: Venjan, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 81.

Matsäl eller Mattsäl är en högt belägen fäbod i Norra Venjan. Utsikt mot Transtrandsfjällen. Fäboden är brukad sedan 1560-talet. Fäbodvallen består av stenig, gräsbevuxen moränmark. Rikligt med en på vallen. Runt täkten breder barrskogen ut sig. Inom vallen finns odlingsrösen och grundstenar efter byggnader. Rester av fästigar och fägator finns inom vallen.

Historik

Mattsäl hade 1663 12 delägare. Namnet kommer från namnet Mattias, Mattis, Matts. Säl är det dialektala namnet för fäbod. De flesta byggnaderna har behållits ofärgade och många av gårdarna ligger på samma platser som på 1800-talet. Fäbodvallen utgör område av riksintresse för Kulturmiljövården, fastställt enligt beslut 1987-11-05 av riksantikvarieämbetet. Uppgifter hämtade ur boken “Kulturmiljöer i Mora kommun från 1991. I boken anges restriktioner vid utbyggnader m.m.

Sevärdheter

Fin utsikt västerut mot Transtrandsfjällen. Vissa somrar är fäboden “levande” med djurhållning. Produkter från fäboden säljes då i den lilla butiken. Ta med mountainbiken till Venjan och besök fäbodar. Norrgårdssäl ligger t.ex. i närheten på rundan från “centrum”.

Vägbeskrivning

Åk genom Norra Venjan. Vidare mot Limedsforsen. Ni finner skylt mot Matsäl efter 7-8 km på vänster sida.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Matsäl

Gamla fina fäbodskylten

Matsäl

Gamla fäbodgatan

Matsäl

Utsikt mot Transtrandsfjällen.

Matsäl

Öppen fäbod.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: