Logotype

Näsberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Våmhusfäboden Näsberg ligger vid Hustjärnbergets sydsluttning på en höjd av 420 meter. I den norra delen ligger bebyggelsen tätt efter fägatan. Hör följer byggnaderna den äldre byggnadstraditionen och är med få undantag timrade och omålade. I den södra delen är bebyggelsen glesare med inslag av modernare fritidshus. På flera ställen finns stora odlingsrösen från den tid då man började odla upp marken. Numera håller ingen djur på vallen. 1984 var sista året för djurhållning. I boken Kurlturmiljöer i Mora från 1991 klassas fäboden som Lokalt intresse A och det finns rekommendationer för utbyggnader förtätningar, struktur m.m.

Historik

I Näsberg fanns vid fäbodinventeringen 3 delägare. Vid storskiftestiden i mitten av 1800-talet bestod inägorna av ett stort gärde samt ett par mindre gärden i sydväst och nordost. Bebyggelsen var samlad vid inägornas nordöstra och södra del. Namnet kan härledas ur orden berg och näs. Det senare med betydelsen “bersgutsprång” eller “åvinkelnäs” enligt Bror Lindéns bok “Bebyggelsenamn i Mora kommun.

Sevärdheter

Öster om bebyggelsen, strax norr om vägen, finns ett vattenhål på 10x5 meter. Enligt gammal sägen vattnade trollen sina djur här i Trollok. Utsikten i fäboden är magnifik. Perfekt fikaplats. Näsberg är ett stopp på Siljansleden mot Fryksås eller på Amperundan. Se relaterade leder. Helt OK att ta en mtb-tur från Våmhus. Upp en väg och ner en annan. Se karta.

Vägbeskrivning

Åk till Våmhus utanför Mora, ca 20 km. Ta till höger vid och förbi kyrkan och åk till Björkvassla. Därifrån är det skyltat till Näsberg, ca 8-9 km.

Aktiviteter i närheten

Foto: Owe HållmarkerBilder

Näsberg

Björnen beundrar utsikten.

Näsberg

Majstång som sig bör.

Näsberg

Utsikt mot Våmhus och Orsasjön.

Näsberg

Vitsippor på våren.

Näsberg

Gamla fägatan.

Näsberg

Fritidshus och odlingsrösen.

Näsberg

Siljansleden genom fäboden.

Näsberg

Gamla brukarmetoder, hässja.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: