Logotype

Nybolet

Område: Våmhus/Älvdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Nybolets fäbodar ligger i svagt sluttande mark på Njörnbergetsöstra sida. Fäbodvallen består av separata byggnadsgrupper som binds samman med en bilväg. Den västra delen av nybolet tillhör Älvdalen och den östra Mora/Våmhus. Bebyggelsen är varierad i både form och utseende. I den västra delenligger den äldre bebyggelsen med gårdar som fortfarande har kvar de sammanbyggda längorna med stuga-ekonomibyggnader. Majoriteten av husen är ofärgade medan en del blivit målade och även klätts med panel. Ända in på 70-talet hölls djur i Nybolet. Nordost om finns hällristningar, se sevärdheter och länkar.
Fäboden är klassad som Riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Historik

Nybolet benämndes vid fäbodinventeringen 1663 Nyebole och hade samma år åtta delägare.Troligtvis är fäboden äldre. Namnets efterled bol betyder “hemman eller fast gård”. Under 1800-talet dominerades fäbodvallen, som då upplevdes som en enhet,  av ett stort gärde. Bebyggelsen var placerad i de två socknarna pågärdets nordöstra och södra del. Intill bebyggelsen var det ängsmark och därefter tog åkermarken vid. De två bebyggelsegrupperna länkades samman av en stig. Mycket av dagens marker kan härledas ur storskifteskartan. Storskifte ägde rum i Våmhus 1846 och i Älvdalen 1877. (Ur boken kulturmiljöer i Mora kommun, utgiven av länsstyrelsen och kommunen).

Sevärdheter

Nordost om fäbodvallen, ca 100 m från Lillkvarnbäcken finns fäbodristnigar. De finns på en igenbuskad sydsluttning. En markerad stig har gjorts med markeringar för hällristningarna. Se även länken till fornsök.
Det går inga vandringsleder genom fäboden, men många fina grusvägar finns i området . Ett utmärkt sätt att besöka Nybolet och andra fäbodar i närheten är att med mountainbiken och göra “fäbodturer”. Till t.ex Skärklitt, Skinnarbodarna, Lilla och stora Vasselnäs, Rifsäl eller Bjönsaberg.

Vägbeskrivning

Bästa vägen till Nybolet är att åka via Älvdalen. Strax före samhället, mot höger, står en skylt Skärklitt och Nybolet.

Länkar

Bilder

Nybolet

Fäbodgatan i Älvdalsdelen.

Nybolet

Sommar i fäboden.

Nybolet

Vacker solbränd dörr.

Nybolet

Interiör från ett av de äldre husen.

Nybolet

Gård på Våmhussidan.

Nybolet

Samma gård, vintertid.

Nybolet

Vinter. Centrum 421 möh.

Nybolet

Gamla härbren.

Nybolet

Dalafönster

Nybolet

Fäbodgatan

Nybolet

Riktigt gammal dörr.

Nybolet

Den gamla rönnen.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: