Logotype

Rådlösan

Område: Solleröskogen/Siljansfors, översiktskarta Sverigeserien - Topo50, blad 74.

Rådlösan är idag en övergiven fäbod som tillhörde Sollerön. Stället anlades på 1860-talet av Ryssakarlar men övergavs före 1920. Namnet är enligt Bror Lindén bildat av ordet rådlösa, “svår situation, hopplös belägenhet, elände” och syftade antingen på att platsen vara illa lämpad för en fäbodanläggning eller också möjligen på nödläge beträffande foderförsörjning som motiv för ställets anläggande. Det kan jämföras med den jämngamla fäboden Pinan. Pinan anlades 1862 av Gesundafolk men var övergivet omkring 1920. Rådlösan sammantogs ibland med Hållarnas fäbodar, Norra och Södra. En plats att besöka för riktiga entusiaster, man ser grundstenar och delar av den gamla täkten. Ruinerna av en gamma fritidsstuga finns kvar.

Historik

Se historik ovan. Något för entusiasten. Lite svår att hitta men ruiner av en fritidshus finns kvar. I övrigt grundstenar för äldre hus och rester av täkten.

Sevärdheter

Här är det mest att gå och fantisera hur människor levde förr. Man gick hit med sina djur för att finna bete då det var magert hemmavid på Sollerön.

Vägbeskrivning

Åk E45 från Mora mot Siljansfors, drygt 20 km. Åk förbi Siljansfors, ta vänster skylt Davalberget. Ta vänster efter ca 700 m. Följ grusvägen uppöver och du har fäboden på höger sida efter ytterligare ca 700 m. Det finns en liten breddning av vägen där du kan stanna. Man kan ana en öppning inne i skogen. Men rätt så svårfunnet. Se kartan och koordinater.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Rådlösan

Rester av fritidshus.

Rådlösan

Skorstensmuren kvar.

Rådlösan

Gammelspisen

Rådlösan

Hus från gamla tider.

Rådlösan

Gamla täkten.

Rådlösan

Fsäbodrester

Rådlösan

Gamla grunsdstenar.

Rådlösan

Ser ni gubben? Spisdel.

Kartor

Rådlösan

Karta. Rådlösan markerad.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: