Logotype

Rädåns naturreservat

Område: 8 km nordost Våmhus. Karta Sverigeserien- Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Du kommer åt reservatet från olika stigar och vägar, se länsstyrelsens karta på länken nedan.

Märkning: Området är markerat med naturreservats vita märkning

Terräng: Att följa Rädån i dalen är inte alltid helt lätt, varierad terräng. Lättare ner mot Rädbjörka.

Rädån rinner fram i en vacker ravin och kastar sig här och var ner för små vackra vattenfall. Skogarna har undgått avverkningar, vilket har gjort att granarna fått växa sig stora. Tillsammans med ån har det bildats en lummig, fuktig miljö där många växter och djur trivs. Även människan, för här passerar Siljansleden och en rastplats finns intill Rädån.
Det 23:e reservatet i Mora kommun, bildat 2012.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Rädåns naturreservat

Naturreservatet Rädån vid Rädbjörka

Rädåns naturreservat

Plats för fika vid Siljansleden

Rädåns naturreservat

Siljansleden genom reservatet

Rädåns naturreservat

Små vattenfall i ån

Rädåns naturreservat

Ormbunkar vid porlande vatten

Rädåns naturreservat

Gammal stock

Rädåns naturreservat

Fin lugna, för fiske

Rädåns naturreservat

Blåbär och lingon m.m tog över stubben

Rädåns naturreservat

Bergsformationer

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: