Logotype

Vinäsgraven

Område: Mora - Vinäs, terrängkarta 655, Mora

Start-mål: Reservatet ligger 4 km söder om Mora och sträcker sig från Siljan upp genom Vinäs by fram till riksväg 45.

Märkning: Vit markering för reservatet

Terräng: Lättvandrade sandstigar

Graven är en stor ravin i Mora flygsandfält, mellan 75 - 100 m bred. Till skillnad från flygsandfältet växer här lövträd på den fuktiga botten.
Det går en strövstig från en parkering vid den övre vägen i Vinäs längs med ravinen. Man kan även starta innanför fabriksområdet vid WIBE
Ett centralt naturreservat med rikt fågelliv på våren, koltrasten garanteras. Nattskärran hörs även den ibland. Lungt område och lagom promenad.

Länkar

Foto: Iréne HaltinerBilder

Vinäsgraven

Vandringsstråk utmed Vinäsgraven, svamp mm

Vinäsgraven

Stig ner i ravinen och bäcken

Vinäsgraven

Nere i vinäsgraven

Vinäsgraven

Skavfräken, ganska ovanlig i N Dalarna

Vinäsgraven

Siljans blå vatten, Sollerön i sikte

Vinäsgraven

Vattenliv

Vinäsgraven

Hembygdsgården Bärsgard passeras på väg mot sjön

Vinäsgraven

Rastplats, naturlig

Kartor

Vinäsgraven

Översiktskarta Vinäsgraven

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: