Logotype

Axi

Område: Vika - Västerut, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74.

Axi, eller Acksi fäbodar tillhör Vika by. En fin fäbod intill Axitjärn. Många äldre hus finns kvar bland de nya och restaurerade fritidshusen. Bebyggelsen består av två bebyggelsegupper på en långsträckt ås. Väster om bebyggelsen ligger Axitjärnen och i norr finns Kvarntjärnen. Söder om fäbodstället slingrar sig Ryssån fram.

Historik

Många byggnader finns kvar i Axi sedan tiden då man höll djur där. Det finns s.k. tjärdalar och andra lämningar från gamla tider. Axi/Acksi benämndes 1562 Axsiöö. Vid mitten av 1600-talet var Axi en stor fäbodvall och hade vid fäbodinventeringen 15 delägare. Namnet Acksi kommer enligt Bror Linde´n från växtordet ag, som är ett halvgräs. Det finns tydligen mycket starr och fräken i området. Fäbodarna är klassade som lokalt intresse A i boken “Kulturmiljöer i Mora kommun”. På dagens kartor stavas fäbodnamnet Acksi , medan Moraborna själva skriver Axi.

Sevärdheter

Den fina Axitjärnen är bar den värd ett besök. Tre av länsstyrelsen skyddade tjärdalar finns samt en gammal smedja. Likaså en skyddad kvarndamm. I området finns en kortare utsiktsrunda sam en längre markerad tur till Hållindan. Se beskrivning. Många gamla byggnader finns att beskåda. Grusvägarna i området lämpar sig mycket bra för MYB-turer. Många andra fina fäbodar finns i närheten att besöka. För en längre tur, ställ bilen i Vika och åk till Amberg, avstickare till Axi, åter och vidare mot Fulåberg. Sen tillbaka till Vika närmaste väg.  ca 25-30 km. Det finns en jättestor tall i Axi. Det är skyltat till tallen om ni tar in första vägen från Vika in mot fäboden.

Vägbeskrivning

Närmaste vägen från Mora är att först åka till Vika, Stenis. Där åker ni över järnvägen, skyltat Axi och Amberg. Följ skyltarna, ca 10 km västerut. Passa på att ta en avstickare till Amberg och fortsätt genom fäboden till Axi.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Axi

Gammal Axibild.

Axi

Axitjärnen

Axi

Tjärdal, fornminne.

Axi

Den gamla smedjan.

Axi

Inne i smedjan.

Axi

Gamla byggnader.

Axi

Ryssån i närheten.

Axi

Fint gammalt hus.

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: